دیدگاه ما

13737708_1623651951296590_3781158314205302810_o.jpg
؛مردم شاید بیشتر برای جستجوی اطلاعات به کتابخانه مراجعه کنند، اما آنها یکدیگر را در آنجا میابند؛
— رابرت پاتنم

 

تنوع فرهنگی و زبانی، میراث مشترک بشریت است و ما وظیفه داریم که آن را به نفع همه خدمت و حفظ کنیم. این یک منبع مبادله، نوآوری،خلاقیت و همزیستی صلح آمیز میان مردم است. هدف سازمان ما به کتاب نیاز داریم، ایجاد یک اجتماع یونانی فراگیر و قوی، تخیل جسورانه و توانمند سازی مهاجران، پناهندگان و پناهجویان است، تا مسیر های زندگی خود را با ارائه امکانات چند منظوره فرهنگی، دسترسی به دانش و تقویت همبستگی اجتماعی انتخاب کنند.

 

ما به شدت با این باوریم که فضاهای چند فرهنگی و کتاب ها برای چندین عملکرد های مهم بکار میروند، که میتواند برای یک جمعیت حاشیه نشین و آسیب پذیر مانند پناهندگان و مهاجران که در آتن زندگی میکنند، از مزایای زیادی برخوردار باشد. برای اشاره به چند مزیت، مطالعه کمک میکند تا پناهندگان و مهاجران آشنایی بهتری از شیوه زندگی و تفکر غربی ها داشته باشند و مرجع فرهنگی مشترک و استاندرد را ایجاد میکند. کتاب ها همدلی و همدردی را تفویت میکنند، آنها امید میدهند که مشکلات برطرف شدنی است، آنها الهام بخش هستند، آنها دیدگاه خوانندگان را گسترش میدهند، علاوه بر این، کتاب های آموزشی مانند کتاب های درسی فرصتی را به بچه های تامین میکنند که به مدرسه میرفتند، تا ازجایی که ترک کرده بودند دوباره آغاز کنند و به تحصیلات مورد علاقه خود ادامه بدهند، تا بتوانند بطور مداوم به مدرسه های یونان یا در هر کشوری که پذیرفته شده اند، حضور یابند. و البته کتابهای آموزشی در تلاش یک نفر برای یادگیری زبان، تسلط زبان که ابزاری مفید و فوری برای ادغام اجتماعی محسوب میشود، کاملا محوری است. به همین دلیل سازمان ما به کتاب نیاز داریم متعهد به ایجاد فضاهای چند منضوره ای برای کتاب خانه است تا هر کسی را بدون در نظر گرفتن زبان که صحبت میکنند خوش آمد بگویند.

 

کتاب خانه ها بیشتر از یک فضاهای خواندن هستند. ما اعتقاد داریم که این کتاب خانه ها میتوانند به احیای محله های مضطرب و افسرده، مرکزی شهر کمک کنند. کتاب خانه ها مکان های هستند که مردم میتوانند و خود و جوامع خود را بدانند، کتاب خانه ها به عنوان کاتالیزور برای رسیدگی به مشکلات اجتماعی عمل میکنند.کتاب خانه ها مهاجران را با اطلاعات مفید و امکاناتی ارتباط با جوامع جدید خوفراهم میکنند. کتاب خانه ها فرصت هایی را برای میزبانی و ارائه کلاس های رایگان، آموزش رایگان، برانامه های کمکی به مشق شب و برنامه های خواندن تابستانی برای کودکان و نوجوانان فراهم میکنند تا تقسیم اقتصادی را که بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان تاثیر میگذارد، متصل کند. کتابخانه ها شرکای مهم در توسعه کودک هستند.

در یونان حدود ۵۵۰۰۰ پناهنده وجود دارد. علاوه بر این، نسل های دوم نیز متولد شده اند که باید مورد توجه قرار گیرند. هدف سازمان ما به کتاب نیاز داریم تشویق پناهندگان برای مشارکت در ابتکارات ما از طریق مشارکت داوطلبانه و یا پاداش مزدی است. این کار به آنها کمک میکند تا مهارت ها و تجریبات خود را بدست آورند تا کار آیی خود را در آینده افزایش داده و به ادغام خود به جامعه کمک کنند.