کتاب هدیه دهید

هدف اصلی ما جمع آوری کتاب ها به عنوان بسیاری از همه جوامع است که در حال حاضر در یونان میزبان هستند. این یک هدف خیلی بلندپروازانه است، بنابراین حمایت شما از آن برای ما واقعا مهم است. ما اهدای کتاب های فارسی، عربی، اردو، یونانی، آلمانی انگلیسی و غیره را میپذیریم.

تماس با ما

Email: info@weneedbooks.net