΄Αλλες Δράσεις

aaa.jpg

Αθήνα Παγκόσμια Πρωτεύουσα του Βιβλίου 2018: Σε συνεργασία με το ECHO Refugee Library και το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, συμμετέχουμε με δράσεις μας στις διοργανώσεις του δήμου Αθηναίων.

Greece Communitaire: Σε συνεργασία με το Greece Communitaire στείλαμε 50 βιβλία σε φαρσί και αραβικά στο νέο πολυγλωσσικό τμήμα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θεσσαλονίκης. 

HIGGS: Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Incubator του HIGGS για την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη του οργανισμού μας.  

Antigone Project: Συνεργαστήκαμε με την Antigone, μια οργάνωση επικεντρωμένη σε ζητήματα γυναικών προσφύγων στη Βόρεια Ελλάδα. Παρείχαμε πάνω από 20 βιβλία σε Φάρσι και Αραβικά σχετικά με την υγεία των γυναικών, την παιδεία κλπ.

Συνέδρια, Εγαστήρια, Επιτροπές: Συμμετέχουμε ενεργά στο Κέντρο Συντονισμού για Θέματα Μεναταστών και Προσφύγων του δήμου Αθηναίων ενώ έχουμε πάρει μέρος σε πρόγραμμα capacity building του Ιδρύματος Μποδοσάκη σε συνεργασία με τον δήμο του Άμστερνταμ, σε διεθνή συνέδρια για την προσφυγική κρίση, σε think tanks και σε εργαστήρια για τη δημιουργία και τη διαχείριση βιβλιοθηκών. 

Εκδοτικοί οίκοι: Εργαζόμαστε με την πλειοψηφία των εκδοτικών οίκων στην Ελλάδα για δωρεές παιδικών βιβλίων, ενώ έχουμε εξασφαλίσει έκπτωση από αραβόφωνα και φαρσόφωνα βιβλιοπωλεία του εξωτερικού.