΄Αλλες Δράσεις

aaa.jpg

Antigone Project: Συνεργαστήκαμε με την Antigone, μια οργάνωση επικεντρωμένη σε ζητήματα γυναικών προσφύγων στη Βόρεια Ελλάδα. Παρείχαμε πάνω από 20 βιβλία σε Φάρσι και Αραβικά σχετικά με την υγεία των γυναικών, την παιδεία κλπ.

Melissa Project: Συνεργαστήκαμε επίσης με την Melissa, μια οργάνωση που ασχολείται με θέματα γυναικών και παιδιών προσφύγων στην Αθήνα. Τους παρείχαμε πάνω από 50 βιβλία σε Φάρσι, Αραβικά, Ελληνικά και Αγγλικά διαφόρων θεμάτων και επιπέδων.

Συνέδρια: Στο πλαίσιο του συνεδρίου για τις Υπηρεσίες Βιβλιοθηκών για τους Πρόσφυγες και τους Μετανάστες, που πραγματοποιήθηκε στο Goethe Institute στην Αθήνα, συμμετείχαμε στο εργαστήριο με θέμα τη συγκέντρωση πόρων για τη συλλογή βιβλίων για βιβλιοθήκη. Το εργαστήριο αυτό ήταν το ένα από τα συνολικά τέσσερα εργαστήρια του συνεδρίου, στο καθένα από τα οποία συμμετείχαν 15 άτομα. Οι συμμετέχοντες στα εργαστήρια αποτελούνται από δημοσίους υπαλλήλους, βιβλιοθηκάριους, καθηγητές και άλλους ενδιαφερόμενους

Εκδοτικοί οίκοι: Εργαζόμαστε με την πλειοψηφία των εκδοτικών οίκων στην Ελλάδα για δωρεές παιδικών βιβλίων. Μέχρι στιγμής έχουμε λάβει ένα σημαντικό αριθμό Αγγλικών και Γαλλικών παιδικών βιβλίων, τα οποία οι εκδοτικοί οίκοι χρησιμοποιούν για λόγους μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα. Αυτό έχει μηδενικό κόστος για αυτούς. Μέχρι στιγμής έχουμε συγκεντρώσει περισσότερα από 350 αγγλικά και ελληνικά βιβλία.