Το Όραμα Μας

13737708_1623651951296590_3781158314205302810_o.jpg
“Οι άνθρωποι πάνε στη βιβλιοθήκη κυρίως για πληροφορίες, αλλά βρίσκουν ο ένας τον άλλον εκεί”
— Robert Putnam

 

Η πολιτισμική και γλωσσική ποικιλομορφία είναι η κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας και έχουμε καθήκον να την υπηρετούμε και να τη συντηρούμε προς όφελος όλων. Αποτελεί πηγή ανταλλαγής, καινοτομίας, δημιουργικότητας και ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ των λαών. H "We Need Books" αποσκοπεί στην οικοδόμηση μιας ιαχυρής και αλληλέγγυας ελληνικής κοινότητας, στην ανάπτυξη της φαντασίας και στην ενδυνάμωση των μεταναστών, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο με σκοπό να διευρύνουν τις διαθέσιμες επιλογές στη ζωή τους, παρέχοντας πολιτιστικές εγκαταστάσεις πολλαπλών χρήσεων, προσφέροντας πρόσβαση στη γνώση και ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι πολυπολιτισμικοί χώροι και τα βιβλία εξυπηρετούν αρκετές σημαντικές λειτουργίες, οι οποίες μπορούν να ωφελήσουν σημαντικά τους περιθωριοποιημένους και ευάλωτους πληθυσμούς όπως οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που ζουν στην Αθήνα. Για να αναφέρουμε μερικά οφέλη, η ανάγνωση συμβάλλει στην καλύτερη εξοικείωση των προσφύγων και των μεταναστών με τον δυτικό τρόπο ζωής και σκέψης και δημιουργεί κοινά πολιτιστικά σημεία αναφοράς. Τα βιβλία καλλιεργούν ενσυναίσθηση και συμπόνια, δίνουν ελπίδα ότι οι κακουχίες μπορούν να ξεπεραστούν, εμπνέουν και διευρύνουν τις προοπτικές των αναγνωστών. Επιπλέον, τα εκπαιδευτικά βιβλία, όπως για παράδειγμα τα σχολικά βιβλία, προσφέρουν την ευκαιρία στα παιδιά που διέκοψαν το σχολείο, να συνεχίσουν να μελετούν τα θέματα που τους ενδιαφέρουν, μέχρι να μπορέσουν να παρακολουθήσουν σωστά το σχολείο στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε χώρα γίνονται δεκτά στο μέλλον. Και φυσικά, τα εκπαιδευτικά βιβλία είναι απολύτως καθοριστικά για την προσπάθειά τους να μάθουν γλώσσες, ενώ η ευχέρεια είναι το πιο χρήσιμο και επείγον εργαλείο για την κοινωνική ένταξη. Έτσι, τα βιβλία We Need Books δεσμεύονται να δημιουργήσουν χώρους πολλαπλών χρήσεων για να φιλοξενήσουν βιβλία και να καλωσορίσουν όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από τη γλώσσα που μιλάνε.

Οι βιβλιοθήκες είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλούς χώρους ανάγνωσης. Πιστεύουμε ότι αυτές οι βιβλιοθήκες μπορούν να βοηθήσουν στην αναζωογόνηση των αγωνιζόμενων για επιβίωση ή υποβαθμισμένων γειτονιών. Οι βιβλιοθήκες είναι μέρη όπου οι άνθρωποι έρχονται να γνωρίσουν τον εαυτό τους και τις κοινότητές τους. Οι βιβλιοθήκες χρησιμεύουν ως καταλύτες για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων. Οι βιβλιοθήκες παρέχουν στους μετανάστες χρήσιμες πληροφορίες και ευκαιρίες ενσωμάτωσης στις νέες τους κοινότητες. Οι βιβλιοθήκες παρέχουν ευκαιρίες για να φιλοξενήσουν και να προσφέρουν δωρεάν μαθήματα, δωρεάν διδασκαλία, προγράμματα βοήθειας μελέτης στο σπίτι και προγράμματα θερινής ανάγνωσης για παιδιά και εφήβους, για να γεφυρώσουν το οικονομικό χάσμα που επηρεάζει την ακαδημαϊκή απόδοση των μαθητών. Οι βιβλιοθήκες είναι σημαντικοί εταίροι στην ανάπτυξη παιδιών.

Υπάρχουν περίπου 55.000 πρόσφυγες στην Ελλάδα. Πέρα από αυτό, υπάρχουν και οι γενεές των δεύτερων γενεών που πρέπει επίσης να ληφθούν υπ΄ όψιν. H "We Need Books" αποσκοπεί στο να ενθαρρύνει τους πρόσφυγες να εμπλακούν στις πρωτοβουλίες μας είτε μέσω εθελοντισμού είτε / και με χρηματική αποζημίωση. Η ενασχόλησή τους αυτή θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν δεξιότητες και εμπειρία ώστε να αυξήσουν την απασχολησιμότητά τους στο μέλλον και θα βοηθήσοει στην ενσωμάτωσή τους στην κοινότητα.